Laden...

FAQ

Waarom isoleren?

  • Een goede isolatie heeft tal van voordelen:
  • U verliest minder warmte via muren, daken en vloeren
  • U krijgt een hoger comfortniveau in de woning
  • U bespaart op de energiekosten voor de hele levensduur van de woning
  • U handelt milieuverantwoord: je zal immers minder energie verbruiken voor de verwarming
  • U vermijdt oppervlaktecondensatie
  • U vermindert CO2-uitstoot en zorgt bijgevolg voor minder luchtverontreiniging
  • Bovendien, ondanks deze voordelen, is goed isoleren wettelijk verplicht!

Kan u te veel isoleren?

Vroeger werd al eens gesproken over het zogezegd gevaar van over-isoleren. De wetenschap toont vandaag echt een heel andere plaatje: men kan nooit genoeg isoleren. Er bestaat dus niet zoiets als het risico op over-isoleren. Integendeel, hoe dikker de isolatie, hoe beter de prestatie. Daarmee is deze mythe uit de wereld.

Wat is een lambda-waarde (Λ)?

De lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Ze wordt uitgedrukt in W/m.k Hoe hoger de waarde is, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert.
Dat betekent niet dat materialen met een lage lambda-waarde altijd beter isoleren dan een materiaal met een iets hogere waarde. De hogere (slechtere) waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.

Wat is een R-waarde?

De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren en daken. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert. De berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat. De materiaaldikte, in meter, wordt gedeeld door de λ-waarde (de warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie: een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

De formule is R = d/λ waarbij: R = warmteweerstand in m2 K/W
d = dikte van het materiaal in m.
Λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K

Voorbeeld: Een isolatiemateriaal met een dikte van 10 cm (= 0,10 m) en een Λ-waarde van 0,022 W/m.k geeft een R-waarde van 4.55 m2K/W (0,10 / 0,022)